RPH


RANCANGAN PENGAJARAN (Daftaran Penjodoh Bilangan)

PERKARA       : BAHASA MELAYU
TAJUK             : BAHASA – PENJODOH BILANGAN                            
PERINGKAT   : DARJAH  3 hingga 6
MASA               : 1 JAM

ILMU YANG DI PERLUKAN :
1.     Tahu mengagak penjodoh bilangan dan kegunaannya.
2.     Boleh menggunakan CD-ROM  RIANG RIA BERSAMA PENJODOH BILANGAN UNTUK SEKOLAH RENDAH.
        
OBJEKTIF PENGAJARAN :
1.     Dapat memberikan kegunaan penjodoh bilangan yang di beri dengan betul.
2.     Dapat mempelajari dan berlatih tubi menggunakan penjodoh bilangan.
3.     Dapat membezakan penjodoh bilangan mengikut konteks ayat.

KEMAHIRAN BERFIKIR :
1.     Dapat membuat andaian yang betul.

BAHAN :
1.     CD-ROM  Riang Ria Bersama Penjodoh Bilangan
2.   Buku Teks Kita

BAHAGIAN YANG DITEROKAI  :
1.     Daftaran Penjodoh Bilangan.

STRATEGI PEMBELAJARAN / PENGAJARAN :
1.   Murid - murid duduk di tempat masing - masing.
2.     Ketua kumpulan mengambil dan membahagikan CDs dan cawan plastik kepada ketua kumpulan masing - masing.
3.     Murid - murid  menghidupkan komputer masing - masing.
4.     Murid - murid mengikut guru memasuki Riang Ria Bersama Penjodoh Bilangan Untuk Sekolah Rendah.
5.     Menerangkan  fungsi - fungsi yang ada.
6.     Menerangkan kepada murid - murid apa itu peribahasa dan kegunaannya.
7.     Mengimbas kembali sebahagian dari penjodoh bilangan yang pernah di pelajari.
8.     Guru dan murid bersama - sama mula dengan memasuki bahagian daftaran penjodoh bilangan dan kegunaannya.
9.  Guru memulakan dengan penjodoh bilangan pertama dalam daftaran. Murid membuat andaian akan kegunaan peribahasa tersebut. Murid diingatkan supaya jangan menekan tetikus dahulu.
10. Setelah perbincangan bersama pasangan sebelah atau secara kumpulan, salah seorang
      dari anggota kumpulan memberikan andaian mereka.
11. Murid membaca/mendengar jawapan yang di beri dengan menekan penjodoh bilangan yang pertama.
12. Mengulangi untuk 10 penjodoh bilangan yang seterusnya dengan cara yang sama.
13. Guru mengawasi dan memberi bantuan kepada murid - murid.

PELAJARAN LANJUTAN:
Murid memilih 10-15 penjodoh bilangan yang di beri untuk di cetak dan dipelajari sebelum pelajaran lanjut.